استفاده از انرژی امواج دریا برای تولید برق

ساخت وبلاگ
چکیده : امواج در اقیانوس بر اثر عمل باد روی سطح اقیانوس تولید می‌شوند که باعث به وجود آمدن انرژی موج می‌شوند... با عنوان : استفاده از انرژی امواج دریا برای تولید برق بخوانید :

امواج در اقیانوس بر اثر عمل باد روی سطح اقیانوس تولید می‌شوند که باعث به وجود آمدن انرژی موج می‌شوند.

انرژی موج منبع تجدید شونده است (انرژی برگشت‌پذیر) و معمولاً نسبت به انرژی باد بیشتر قابل تولید است.

انرژیی که از امواج استخراج می‌شود، دوباره به سرعت توسط برهمکنش با دو سطح اقیانوس پر می‌شود. انرژی موج نامنظم، نوسانی و دارای فرکانس پایین است که قبل از اضافه شدن به شبکه باید به فرکانس ۶۰ هرتز تبدیل شود.

بر اساس برآوردهای انجام شده، کل انرژی امواج در جهان ۲ تراوات (۲ میلیون مگاوات) انرژی الکتریکی باشد. به طور تقریبی حداکثر ۲۰ درصد از این انرژی قابل استحصال است.

براي استفاده از انرژی امواج درحال حاضر از سه طرح استفاده می شود:

1-استفاده از استوانه های شناور:

امواج متحرک اقيانوس داراي انرژی جنبشی است. از اين انرژی مي توان جهت چرخش يک توربين استفاده نمود. موج درمحفظه به طرف بالا حرکت نموده و باعث خروج هوا از طرف ديگر آن می شود. سپس هوای متحرک باعث چرخش توربين شده و درنتيجه ژنراتور را به گردش در می آورد. زمانيکه موج پائين می رود ، جريان هوا از توربين عبور کرده و مجدداً از طريق درهايي ، که معمولاً بسته اند ، وارد محفظه مي شود.

 

2-استفاده از بادامک های شناور:

وقتی موج می آيد بادامک ها را می چرخاند و اين حرکت چرخشی را به ژنراتور وصل می کنند. در واقع تعداد زيادی از اين بادامک ها را توسط ميله‌ای بهم وصل می کنند و مجموعه را در نزديکی ساحل روی امواج می گذارند، اين سيستم ها برای امواج سنگين کاربرد دارد.

 3-استفاده از جزاير طبلک:

سيستم طبلکی چيزی شبيه تيوپ اتومبيل می باشد که ديواره‌های آن قابل ارتجاع می باشد.در قسمت های داخلی تقسيم بندی ، توربين جاگذاری کرده‌اند. اين سيستم را بصورت شناور روی آب می اندازند و موج به آنها ضربه وارد می کند. اين ضربه به بدنه تيوپ وارد می شود و موجب فرو رفتگی آن می شود. فرو رفتگی باعث فشرده شدن هوای داخل آن شده ، در نتيجه هوای فشرده از يک محفظه وارد محفظه ديگر می شود و باعث چرخش توربين ها مي‌گردد.

 

استفاده,...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : پنجشنبه 11 آبان 1396 ساعت: 6:40